Acessibilitat

​Recomanacions d'accés

Navegador recomanat: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 3 o superiors.

Resolució recomanada: Suporta 1280×768 o superior.


Continguts no html

Format de document portàtil (PDF).

Pàgina web accessible

El Govern d'Andorra pretén facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.), a les seves pàgines web.

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.

El compromís del Govern d'Andorra és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA). Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

¡CSS Válido!